Pick by Voice

Pick by Voice

Pick by Voice

Kwintesencją systemów Pick by voice jest komunikacja Magazynierów z Systemem magazynowym przy użyciu głosu, a co za tym idzie oszczędność czasu potrzebnego na obsługę Terminali przenośnych.

DATAMobi wdraża systemy Pick By Voice, które dobrze się sprawdzają w kompletacji, przy dużym tempie pracy, gdzie kompletowanie asortymentu występuję relatywnie często i szybko. Wówczas wdrożony system Pick By Voice przynosi wymierne korzyści. DATAMobi realizuje wdrożenia w taki sposób, aby Użytkownicy mogli poświęcić 100% swojego czasu i skoncentrować uwagę na realizacje swoich najważniejszych zadań – merytorycznych. Inwestująca Firma eliminuje koszty czasu pracy magazynierów niezbędnego wcześniej na potrzeby ewidencji realizowanych zadań. Po wdrożonym systemie Pick By Voice ewidencja realizowanych zadań odbywa się „w międzyczasie”. W krajach wysoko rozwiniętych systemy Pick By Voice zyskały zdecydowanie większe niż w Polsce uznanie i  popularność.

Oferowany przez DATAMobi system Pick By Voice posiada korzystne cechy

  • Pełna prawidłowość komunikacji głosowej z Systemem. 100% zrozumianych komend i komunikatów.
  • Łatwe wdrożenie
  • Brak konieczności wdrażania dodatkowego – zewnętrznego oprogramowania, interfejsów, itp.
  • Brak konieczności wymiany czy zakupu specjalistycznych Terminali głosowych

DATAMobi zapewnia;

  • bogatą funkcjonalność i elastyczność

Korzyści i zalet jest więcej. Pick By Voice jest jedną z metod usprawnienia intensywnej kompletacji.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.

Kwintesencją systemów Pick by voice jest komunikacja Magazynierów z Systemem magazynowym przy użyciu głosu, a co za tym idzie oszczędność czasu potrzebnego na obsługę Terminali przenośnych.

DATAMobi wdraża systemy Pick By Voice, które dobrze się sprawdzają w kompletacji, przy dużym tempie pracy, gdzie kompletowanie asortymentu występuję relatywnie często i szybko. Wówczas wdrożony system Pick By Voice przynosi wymierne korzyści. DATAMobi realizuje wdrożenia w taki sposób, aby Użytkownicy mogli poświęcić 100% swojego czasu i skoncentrować uwagę na realizacje swoich najważniejszych zadań – merytorycznych. Inwestująca Firma eliminuje koszty czasu pracy magazynierów niezbędnego wcześniej na potrzeby ewidencji realizowanych zadań. Po wdrożonym systemie Pick By Voice ewidencja realizowanych zadań odbywa się „w międzyczasie”. W krajach wysoko rozwiniętych systemy Pick By Voice zyskały zdecydowanie większe niż w Polsce uznanie i  popularność.

Oferowany przez DATAMobi system Pick By Voice posiada korzystne cechy

  • – Pełna prawidłowość komunikacji głosowej z Systemem. 100% zrozumianych komend i komunikatów.
  • – Łatwe wdrożenie
  • – Brak konieczności wdrażania dodatkowego – zewnętrznego oprogramowania, interfejsów, itp.
  • – Brak konieczności wymiany czy zakupu specjalistycznych Terminali głosowych

DATAMobi zapewnia;

  • – bogatą funkcjonalność i elastyczność

Korzyści i zalet jest więcej. Pick By Voice jest jedną z metod usprawnienia intensywnej kompletacji.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu.