Audyty Sieci Bezprzewodowych WiFi

Audyty Sieci Bezprzewodowych WiFi

Audyty Sieci Bezprzewodowych WiFi

Audyty zamawiane w DATAMobi umożliwiają poprawę jakości i sprawności działania wewnętrznego w zakresie identyfikacji i przepływu informacji.

DATAMobi wykonuje audyty w następujących obszarach:

Audyty przemysłowych sieci bezprzewodowych WiFi – dotyczą już istniejących Sieci radiowych. Obejmują weryfikację kluczowych do prawidłowego działania kryteriów : Projektu, Rozlokowania Radiowych punktów dostępu, Rodzaju zastosowanych anten, Sposobu ich usytuowania, Konfiguracji oraz innych, których spełnienie jest ważne, aby Sieć WLAN działała dobrze. W zależności od sytuacji mogą zostać wykonywane pełne pomiary  profesjonalnym oprogramowaniem, analizującym jednocześnie szereg istotnych dla właściwej pracy WiFi parametrów. Wyniki pomiarów – graficzne ich odzwierciedlenie na planie obiektu wraz z komentarzami jest przekazywane jako element dokumentacji zawierającej przyczyny oraz konieczne do wykonania zmiany, aby Sieć bezprzewodowa WiFi działała bardzo dobrze. W zakresie projektowania i wdrażania Przemysłowych Sieci bezprzewodowych WiFi jesteśmy ekspertami. Gwarantujemy, że nasze działania zostaną zakończone bardzo dobrymi rezultatami. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub wycenę usługi zapraszamy do kontaktu z Konsultantem.