Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia

Dla zapewnienia pełnego wykorzystania nowo-wdrażanych technologii DATAmobi realizuje szkolenia dla użytkowników i Administratorów IT w poniżej określonych zakresach:

Szkolenia Użytkowników

  • Jak prawidłowo eksploatować nowe narzędzia pracy
  • Jak szybko rozwiązywać podstawowe sytuacje awaryjne
  • Jak poprawić niezawodność i wydłużyć czas eksploatacji

 

Szkolenia Administratorów

  • Jak konfigurować czy rekonfigurować urządzenia
  • Jak powielać konfigurację
  • Jak zapewnić użytkownikom wsparcie pierwszego help-desk’u
  • Jak diagnozować, monitorować pracę urządzeń gdy zaistnieje taka potrzeba