Przemysłowe sieci radiowe

Przemysłowe sieci radiowe

Przemysłowe sieci radiowe

Sieci bezprzewodowe WiFi – warunkują prawidłowe działanie całego Systemu, bo dla sprawności pracowników zwłaszcza mobilnych kluczowy jest stabilny dostęp do Systemu. Z usług DATAMobi szczególnie warto skorzystać przy wdrożeniach bardziej złożonych, jak przy planowaniu Sieci WLAN pokrywających zasięgiem obszary otwarte lub wdrażanych w wielu lokalizacjach i centralnie zarządzanych. DATAMobi bardzo dobrze sprawdza się podczas wdrożeń trudniejszych, ponieważ posiada duże doświadczenie oraz wysokie standardy. Dlatego klienci współpracujący z DATAMobi odnoszą większe korzyści i mogą się cieszyć wyższym komfortem.

Projektowane przez DATAMobi Sieci WiFi w standardzie są optymalizowane on-line przy pomocy Kontrolera sieci bezprzewodowej. Do podstawowych funkcji kontrolera należy dynamiczne dostosowanie optymalnych parametrów pracy. Między innymi automatyczna regulacja mocy nadawania poszczególnych Radiowych punktów dostępu (nazywanych też Access Pointy), automatyczny przydział kanałów (częstotliwości pracy), aby dopasować możliwie najlepsze parametry pracy w zależności od zmieniających się warunków otoczenia. Dzięki zastosowaniu kontrolera w przypadku sytuacji awaryjnych Administrator IT może otrzymywać automatycznie wysyłane alerty.

Jeżeli wdrażana przemysłowa Sieć WLAN obejmuje zasięgiem również biura – odtąd cała Sieć WiFi w przedsiębiorstwie jest centralnie kontrolowana i zarządzana. DATAMobi planuje i wdraża Sieci bezprzewodowe konsekwentnie zgodnie z zasadą „Zainstaluj i zapomnij”. Przy wyborze DATAMobi jako dostawcy gwarantujemy więcej niż pełną płynność i ciągłość pracy, również przez wiele lat całkowitą bezobsługowość.