Serwis

Serwis

Serwis

DATAMobi zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń. Serwis jest świadczony w oparciu o standardowe warunki – dotyczy bieżących napraw lub w ramach kontraktów serwisowych. Podczas realizacji zakupów podpowiadamy jak optymalnie zapewnić ciągłość pracy w przypadku ewentualnej awarii. Serwis o podwyższonym standarcie można uzyskać w ramach poniższych grup kontraktów serwisowych:

  • Kontrakty Serwisowe obejmujące szybsze naprawy i usuwanie uszkodzeń mechanicznych w cenie kontraktu.
  • Dedykowane kontrakty Serwisowe zapewniające expresową interwencje Technika Serwisu w przypadku sytuacji awaryjnej.
  • Prewencyjne przeglądy urządzeń realizowane w siedzibie Zamawiającego.