Oprogramowanie

Podczas wdrożeń DATAMobi proponuje i konfiguruje oprogramowanie klasy narzędziowej wspierające sprawną obsługę procesów.

  • Zebra Designer – Oprogramowanie do projektowania i druku Etykiet z Kodami Kreskowymi.
  • Bar Tender – Oprogramowanie o zaawansowanych możliwościach do projektowania i druku Etykiet z kodami kreskowymi. Bar Tender obsługuje wymianę danych z Systemem SAP.
  • Nice Label – System do projektowania i druku Etykiet pod centralną kontrolą umożliwiający wymianę danych wieloma metodami z systemami nadrzędnymi oraz zapewniający szerokie możliwości funkcjonalne.
  • Emulacja Terminala – Narzędzia do wyświetlania systemu na Terminalach Przenośnych.
  • Georgia Sowtworks – Serwer Emulacji Terminala / Telnetu zapewniający podtrzymanie sesji w przypadku czasowej utraty zasięgu WiFi – utraty połączenia z serwerem.
  • Soti Mobi Control – oprogramowanie klasy MDM służące do scentralizowanej opieki nad Komputerami w różnych lokalizacjach: przedsiębiorstwa. Kontrola Soti Mobi Control może obejmować: Terminale Przenośne, Terminale Wózkowe, Tablety Przemysłowe i przeznaczone dla managerów oraz pozostałe  komputery w przedsiębiorstwie niezależnie od producenta i systemu operacyjnego, też Telefony Komórkowe, które od dawna są jednocześnie komputerami osobistymi. Fundamentalne funkcje Soti Mobi Control to centralnie sterowane automatyczne aktualizacje oprogramowania, zdalna diagnostyka oraz zdalna pomoc – helpdesk.