Konfiguracja urządzeń

Inżynierowie Techniczni DATAMobi podczas wdrożeń wykonują usługi konfiguracji urządzeń: Terminali Przenośnych Wózkowych, Sieci Radiowych, zaimplementowanej Infrastruktury IT. Sposób konfiguracji to połączenie standardów korporacyjnych Zamawiających firm i najlepszych praktyk branży. Dobór właściwych standardów to pełniejsze wykorzystanie możliwości, stabilne i bezobsługowe działanie i przede wszystkim również bardziej komfortowa praca.