Projekty magazynów

Projekty magazynów

Projekty magazynów

DATAMobi wykonuje projekty nowych magazynów lub rozbudowy istniejących. Projekty Magazynów przygotowujemy przy zaangażowaniu najbardziej doświadczonych ekspertów-praktyków logistyki.

Przedmiot projektu:

  • określenie optymalnej – nowej powierzchni magazynu
  • dobór najkorzystniejszej infrastruktury wewnętrznej – rodzaju regałów, antresol -metod składowania
  • zdefiniowanie odpowiednich urządzeń automatyki przemysłowej w kontekście najkorzystniejszego zwrotu inwestycji – jeżeli okażą się efektywne
  • wybór najkorzystniejszych metod kompletacji
  • zaplanowanie lub remapowanie procesów wewnątrzmagazynowych w powiązaniu z konkretnym Systemem WMS lub ERP

Projekty przygotowujemy przy pomocy wyliczeń na podstawie danych archiwalnych przepływów oraz prognoz dalszego wzrostu w określonym czasie.

Kluczowym czynnikiem, którym się kierujemy jest kompromis między jak najszybszym zwrotem inwestycji, a zapewnieniem możliwie najsprawniejszego działania logistyki wewnętrznej.

W ostatnich latach poziom rentowności automatyki magazynowej znacznie się poprawił. Wynika to z obniżenia kosztów wdrożenia jako następstwo rozpowszechnienia nowych technologii oraz w wyniku postępującego wzrostem kosztu siły roboczej, który to będzie rósł nadal.

W zależności od oczekiwań DATAMobi może przygotować tylko projekt magazynu lub też zapewnić koordynacje wdrożenia. Przy profesjonalnie zaprojektowanym magazynie z wykorzystaniem najkorzystniejszych światowych rozwiązań, poziom korzyści może sprawić, że decyzja wyboru DATAMobi najprawdopodobniej okaże się jedną z najbardziej zyskownych w historii Państwa biznesu.