RFID

RFID

RFID

Zastosowanie Technologii RFID w logistyce jest ograniczane prawami fizyki. Transpondery RFID nie są czytane, gdy transponder jest zasłonięty metalem lub cieczą. Transpondery przeznaczone do aplikowania na powierzchnie metalowe czy na na opakowania z cieczami są znacznie droższe.

Mimo to identyfikacja przy wykorzystaniu Technologii RFID jest efektywnym rozwiązaniem w  następujących okolicznościach:

  • Przy asortymencie innym niż metalowy i płynnym i długim łańcuchu logistycznym pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa
  • Do znakowania i Identyfikacji produktów wysokiej wartości
  • Przy znakowaniu i monitoringu przemieszczeń nośników wewnątrz-rotujących