RODO

W związku z ustawą RODO informujemy:

  1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych  jest firma DATAMobi Sp. z o. o.
  2. Utrwalanie i modyfikacja Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  oraz na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych art. 23 pkt. Dz.U.2016.0.922 t.j. – 1 ust. 5, oraz pkt 4.
  3. DATAMobi Sp. z o. o. przetwarza dane pozyskane od Pana/Pani, w Pana/Pani imieniu lub z ogólnodostępnych źródeł.
  4. Posiadają Państwo prawo do: wglądu, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, modyfikacji Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez DATAMobi w zakresie ograniczonym do niezbędnego minimum podmiotom współpracującym z DATAMobi (jak np. firmy kurierskie) tylko wówczas jeżeli jest to niezbędne w celu realizacji umów lub uzgodnionych zobowiązań.
  6. Państwa dane osobowe są przetwarzane do momentu żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu.
  7. Państwa dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora – nawiązania lub kontynuowania relacji biznesowych oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług.
  8. Gwarantujemy poufność i staranną ochronę Państwa danych osobowych.
  9. Kontakt e-mail w sprawie danych osobowych: rodo@datamobi.pl

 

Z wyrazami szacunku

 DATAMobi Sp. z o. o.