Datalogic – włoska firma produkująca Terminale Przenośne i Skanery Kodów Kreskowych. Datalogic posiada odrębną dywizję zajmującą się projektowaniem i produkcją systemów automatycznego skanowania, czujników automatycznej kontroli wizyjnej, urządzeń Automatyki Przemysłowej. Automatyczne Skanery o różnych parametrach są stosowane przy skanowaniu jednostek transportowanych taśmociągami w automatycznych sortowniach i przy zautomatyzowanej produkcji. W ofercie Datalogic są również urządzenia do znakowania technologią DPM – Direct Part Marking (Technologia wypalania Kodu Kreskowego laserem bezpośrednio na znakowanej części). DPM  stosowane jest między innymi w przemyśle samochodowym do znakowania części metalowych, których nie ma możliwości oznakowania ettkietami naklejanymi. Datalogic korzysta z nowoczesnych technologii chronionych około tysiącem patentów. Najbardziej znanym rozwiązaniem Datalogic chronionym patentem  jest potwierdzenie prawidłowego skanu zielonym punktem wyświetlanym na zeskanowanym Kodzie Kreskowym.