Projekty sieci radiowych

Przemysłowe Sieci Radiowe WIFI – warunkują prawidłowe działanie całego Systemu. Z usług DATAMobi szczególnie warto skorzystać w przypadku wdrożeń wymagających – bardziej złożonych, jak Sieci Radiowe pokrywające zasięgiem obszary również otwarte czy wdrażane w wielu lokalizacjach, a działające pod kontrolą jednego serwera w centrali przedsiębiorstwa. DATAMobi projektuje Sieci Radiowe przy użyciu profesjonalnego oprogramowania generującego raporty istotnych parametrów dla każdego punktu obiektu z odzwierciedleniem graficznym na planie obiektu. Jeżeli wdrażana Przemysłowa Sieć Radiowa obejmuje zasięgiem  również przestrzenie biurowe – cała Sieć WiFi w firmie znajduję się pod centralną kontrolą IT. DATAMobi projektuje i wdraża Sieci Radiowe zgodnie z zasadą „Zamów i Zapomnij” zapewniając pełną płynność i ciągłość pracy.