Projekty sieci radiowych

Projekt Sieci Radiowej WiFi jest jej najważniejszym elementem, ponieważ to właśnie od projektu zależy czy Sieć Bezprzewodowa (WLAN) będzie działać dobrze. DATAMobi wykonuje Planowanie Sieci Radiowych WiFi w sposób precyzyjnie dostosowany do oczekiwań Zamawiających firm. Ma to odzwierciedlenie w poziomie redundancji (pewności zachowania ciągłości procesów) oraz bezpieczeństwa IT. Wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie generujące raporty odzwierciedlające kluczowe parametry na planie obiektu. Projekty Sieci Bezprzewodowych zamawiane w DATAMobi są jednoznaczne i zawierają jasne instrukcje wykonania montażu. Dzięki temu projektowane przez nas Sieci Bezprzewodowe działają bardzo dobrze. Oczywiste towarzyszące korzyści to niezawodność i łatwa diagnostyka. Wykonujemy Projekty Sieci Radiowych WLAN z zachowaniem standardów adekwatnych do warunków przemysłowych, czyli w halach magazynowych i produkcyjnych. Warto skorzystać z usług DATAMobi również przy projektach Sieci Bezprzewodowych obejmujących zasięgiem przestrzeń biurową. Wykonujemy instalacje Sieci Radiowych z zachowaniem najlepszych praktyk branży.

Ekspercka wiedza i doświadczenie specjalistów DATAMobi umożliwiają spełniać oczekiwania na najwyższym poziomie i wdrażać Sieci Radiowe WiFi zgodnie z zasadą „Zainstaluj i zapomnij” zapewniając pełną płynność, ciągłość pracy jak też późniejsze zadowolenie Użytkowników oraz osób zlecających z profesjonalnie i niezawodnie zrealizowanej inwestycji.